Top Cao Thủ
 Xếp hạng tháng 6
 TOP 10 Toán tháng 6
 TOP 10 Vật Lý tháng 6
 TOP 10 Hóa học tháng 6
 TOP 10 Sinh học tháng 6

Những thành viên không thường xuyên làm bài sẽ không có tên trên bảng xếp hạng này

- Top cao thủ là danh sách 100 người có điểm kinh nghiệm(EXP) cao nhất
- Top cao điểm là danh sách 100 người có điểm trung bình cao nhất
- Top tháng là danh sách 100 người nhận được nhiều điểm kinh nghiệm(EXP) nhất trong tháng này