Top Cao Thủ
 Xếp hạng tháng 12
 TOP 10 Toán tháng 12
 TOP 10 Vật Lý tháng 12
 TOP 10 Hóa học tháng 12
 TOP 10 Sinh học tháng 12

Những thành viên không thường xuyên làm bài sẽ không có tên trên bảng xếp hạng này

- Top cao thủ là danh sách 100 người có điểm kinh nghiệm(EXP) cao nhất
- Top cao điểm là danh sách 100 người có điểm trung bình cao nhất
- Top tháng là danh sách 100 người nhận được nhiều điểm kinh nghiệm(EXP) nhất trong tháng này