Kiểm tra: Vật Lý

Thời gian: 10 phút (10 câu hỏi)


 • Câu 1:
  (I) Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được. Vì (II) Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Phát biểu (I) và (II) là đúng, nhưng không tương quan nhau vì không phải tất cả các sóng điện từ là không nhìn thấy được ví dụ như ánh sáng nhìn thấy cũng có bản chất của sóng điện từ.
 • Câu 2:

  Trong thí nghiệm Young, a = 1 mm, D = 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc λ 1 = 0,5 μm và λ 2 = 0,4 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng λ 1 có vân sáng bậc K của λ 2 . Giá trị K là:

  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Theo bài ra thì ta có: .
 • Câu 3:
  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Quang phổ vạch phát xạ là những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.
 • Câu 4:
  Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào đúng với tia tử ngoại?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Các tính chất của tia tử ngoại: - Bị thủy tinh và nước hấp thụ mạnh. - Tác dụng mạnh lên kính ảnh. - Làm phát quang một số chất. - I-ôn hóa không khí. - Gây ra một số phản ứng quang hóa, quang hợp. - Tác dụng sinh học. Do đó đối chiếu với phương án trả lời ta thấy cả 3 phát biểu là đúng.
 • Câu 5:
  Chỉ ra câu sai:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Y-âng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Y-âng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm: chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng gọi là các quang phổ bậc 1, bậc 2, ...
 • Câu 7:
  Trong một thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thu được một kết quả λ=0,526μm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Xem bảng bước sóng của các màu đơn sắc trong SGK.
 • Câu 8:
  Hai khe Iâng S1 và S2 cách nhau một khoảng a= 0,3mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, màn quan sát E đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách nó một khoảng D = 1,2 m. Vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng x = 9mm. Bây giờ bỏ bản thủy tinh và thực hiện thí nghiệm trong nước có chiết suất n'= 1,33. Vân sáng thứ ba đã dịch chuyển đi một đoạn bao nhiêu so với vị trí của nó trước đây?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  i'= λ'Da= in'= 31,33= 2,26 mm.
  Vân sáng thứ ba đã dịch đi một đoạn l= 3(i -i') = 2,22mm.
 • Câu 9:
  Khi nói về quang phổ vạch hấp thụ, phát biểu nào đúng?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ , có bước sóng dài ngắn khác nhau nên:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: